...Agencja Informacyjno Reklamowa...

Kontakt...

Agencja Informacyjno-Reklamowa KWANT
ul. Sienkiewicza 17/24
24-100 Puławy
tel. kom. 505 710299
e-mail: info@airkwant.pl

NIP: 716-162-26-09
REGON: 430744609

PKD:
      59.11.Z - produkcja filmów, nagrań wideo i programów
                       telewizyjnych
      59.12.Z - postprodukcja związana z filmami, nagraniami
                       wideo i programami telewizyjnymi
      58.14.Z - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
      58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza
      63.91.Z - działalność agencji wydawniczych
      73.11.Z - działalność agencji reklamowych
      74.20.Z - działalność fotograficzna

      

  • UWAGA:

  •             Wystawiamy faktury VAT.

    Copyright statement goes here. All rights reserved