...Agencja Informacyjno Reklamowa...

SALOME ...

      SALOME Szanowni Państwo, mam zaszczyt przedstawić oryginalne, nigdy i nigdzie niepublikowane archiwalne materiały filmowe z realizacji słuchowiska radiowego "SALOME". Słuchowisko to zostało nagrane w listopadzie 2006 r, na podstawie książki Sławomira Rydnickiego "SALOME".
Film ten, jest jednocześnie wspomnienieniem o nieżyjącym już, a biorącym udział w nagraniu pisarzu i poecie, Pawle Gembal.
Jednocześnie chcę podziękować panu Sławomirowi Rudnickiemu i Dariuszowi Nadolskiemu za zaufanie jakim mnie obdarzyli, wyrażając zgodę na publikacje tych materiałów.


     Puławy, listopad 2006 r.
               Copyright statement goes here. All rights reserved