...Agencja Informacyjno Reklamowa...

IX Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich ...

      28 lutego 2010 z inicjatywy Puławskiego Ośrodka Kultury "Dom Chemika", odbył się IX Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich "O Pierścień Księżnej Izabeli". Uroczystości odbyły się na parkiecie hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji MOSiR w Puławach. W konkursie udział wzięło 187 par rywalizujących przez trzy dni. Według oceny organizatorów i uczestników był to największy i najlepiej zorganizowany konkurs. W turnieju oprócz polskich par i grup tanecznych udział wzięły pary taneczne z Ukrainy i przedstawiciele Mniejszości Niemieckiej. Patronat honorowy nad konkursem objęli: - Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk - Prezydent Miasta Puławy Janusz Grobel - Prezydent Polskiej Sekcji Związku Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF dr Jerzy Chmiel. W krótkim podziękowaniu pan Marek Flasiński w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego złożył list gratulacyjny na ręce dyrektor Domu Chemika pani Renaty Siedlaczek za wysiłek jaki włożono w zorganizowanie IX Turnieju Tańców Polskich. Puławy, marzec 2010 r.


     Puławy, dn. 13.12.2009 r.
               Copyright statement goes here. All rights reserved