...Agencja Informacyjno Reklamowa...


"Prywatyzacja Z.A. "Puławy" S.A. - spotkanie z Grzegorzem Napieralskim"
26 października w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika" odbyło się spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych przy Zakładach Azotowych "Puławy" S.A. oraz samorządowców puławskich z prezesem PSL Grzegorzem Napieralskim.
W trakcie przeprowadzonej dyskusji Prezes Spółki Pracowniczej "Chemia-Puławy Sp. z o.o. Rafał Nowak przedstawił aktualną sytuację prawną i bariery uniemożliwiające przejęcie majątku zakładowego przez Spółkę Pracowniczą.
Poruszono również tematy związane z zagrożeniem prywatyzacyjnym Zakładów związane z przejęciem majątku firmy przez podmioty gospodarcze które byłyby zainteresowane wyłącznie rynkiem Zakładów nie zaś jej produkcją i rozwojem.
Po zakończeniu rozmów związkowych odbyła się prezentacja kandydatów do Wyborów Samorządowych 2010.

Puławy, dn. 26.10.2010 r.
               Copyright statement goes here. All rights reserved