...Agencja Informacyjno Reklamowa...

Paweł Gembal - wieczór autorski

      Film poświęcony pamięci Pawła Gembala. Paweł Gembal - urodzony w 1950 r w Puławach. Absolwent pedagogiki UMCS w Lublinie. Poeta, prozaik, krytyk literacki, tłumacz z języka węgierskiego. Zadebiutował jako poeta w 1971 r. na łamach "Kameny". Wiersze, opowiadania i szkice krytycznoliterackie publikował m.in. w czasopismach: "Kultura", "Literatura, "Nowy Wyraz", "Życie Literackie", "Pismo Literacko-Artystyczne", "Poezja", "Twórczość", "Mlada Fronta" (Czechy), Alfold" i "Napjaink" (Węgry). Najczęściej jednak lubił wydawać swoje wiersze w "Akcencie". Wydał tomy wierszy: "Tam w nas chcąc nie chcąc" (1977), "Sytuacje" (1979), "Tak widzę" (1986), i album ze szkicami historycznymi "Pełna Harmonia". Laureat wielu konkursów literackich, m. in. Lubelskiego Koziołka (1979), O Jaszczurowy Laur (poezja i proza, Kraków 1979), Czerwonej Róży (Gdańsk 1979), O Srebrne Hełmy (Wrocław 1980), I i II Metting Poetycki (Katowice-Chorzów 1980, 1981),. W 1987 r. otrzymał nagrodę im. Józefa Czechowicza. 15 stycznia 2009 r. podczas "Inauguracji Roku Kulturalnego 2009/2010", za całokształt twórczości otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Puławy. Swoją działalność i życie związał głównie z domem kultury ZACHTA w Puławach. Paweł Gembal po ciężkiej i długiej chorobie zmarł 18 listopada 2009 r.     Puławy, listopad 2009 r.
               Copyright statement goes here. All rights reserved