...Agencja Informacyjno Reklamowa...

Paulo Poupard w Kazimierzu Dolnym

      Kazimiwrz Dolny Wizyta kardynala Paulo Poupard - koncert organowy w Farze


     Kazimierz Dolny, listopad 2007 r.
               Copyright statement goes here. All rights reserved