...Agencja Informacyjno Reklamowa...


"Konferencja prasowa PSL - Grzegorza Napieralskiego"
26 października 2010 r. w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika" odbyło się spotkanie przedstawicieli grup związkowych Zakładów Azotowych "Puławy" S.A oraz przedstawicieli samorządu, z przwodniczącym PSL Grzegorzem Napieralskim. Spotkanie dotyczyło spraw związanych z prywatyzacją Z.A. "Puławy" S.A. Na zakończenie spotkania odbyła się konferencja prasowa poprzedzona apelem przewodniczącego PSL do Jarosława Kaczyńskiego oraz Premiera Donalda Tuska, w sprawie wspólnego spotkania celem rozwiązania problemów związanych z prywatyzacją Zakładów Azotowych "Puławy" S.A.
Jednocześnie Grzegorz Napieralski wyraził poważne zaniepokojenie nasilanącym się coraz bardziej konfliktem pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami politycznymi.
Wezwał do opamietania się oraz podjęcia wspólnych działań mających na celu poprawę polskiej gospodarki oraz jej konkurencyjności.

Puławy, dn. 26.10.2010 r.
               Copyright statement goes here. All rights reserved