...Agencja Informacyjno Reklamowa...

30 rocznica powstania NSZZ Solidarność ...

      Z inicjatywy NSZZ Solidarność Ziemi Puławskiej oraz Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność przy Zakładach Azotowych Puławy S.A., w dn 10 grudnia 2010 roku odbyły się uroczystości 30 lecia powstania Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Solidarność.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej. Mszę Święta celebrował Proboszcz ks. Piotr Trela oraz kapelan Solidarności ks. kanonik Aleksander Zeń.
Po zakończeniu uroczystości kościelnych pod pomnikiem Jana Pawła II złożono wieńce i wiązanki. Główna część uroczystości odbyła się Sali Teatralnej Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika. Po krótkom przypomnieniu wydarzeń z tamtego okresu głos zabrał Tadeusz Majchrowicz - Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.
W imieniu Przewodniczącego Komisji Krajowej - Piotra Dudy podziękował za zaproszenie i możliwość spotkania się z ludźmi którzy działali i tworzyli zręby ówczesnej Solidarności. W swoim przemówieniu zapewnił zdecydowaną niezależność w działalności i funkcjonowaniu Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Solidarność, względem partii i opcji politycznych. Podkreślił jednocześnie o głębokim zaangażowaniu Związku w życie społeczne i polityczne, celem rozwiązywania zaistniałych problemów.
Wszystkim osobom zasłużonym w powstaniu i wspieraniu działalności NSZZ Solidarność wręczono odznaczeń Bene Meritus, Statueteki Lubelskiego Lipca 1980, pomnika księdza Jerzego Popiełuszki oraz medale okolicznościowe wydane przez Komisję Międzyzakładową NSZZ Solidarność przy Zakładach Azotowych Puławy S.A.
Statuetką pomnika ks. Jerzego Popiełuszki odznaczone zostały również instytucje i firmy pomagające i wspierającym działalność Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Solidarność. Uroczystość wręczenia odznaczeń była uświetniona występami zespołu LL-BAND oraz koncertem w wykonaniu Jana Pietrzaka.


     Puławy, 10 grudzień 2010 r.
               Copyright statement goes here. All rights reserved