...Agencja Informacyjno Reklamowa...

Stan Wojenny - 28 rocznica ...

     13 grudnia 2009 roku, w 28 rocznicę Stanu Wojennego, pod tablicą pamiątkową na terenie Zakładów Azotowych "Puławy" odbyły się uroczystości złożenia kwiatów i wieńców. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Międzyzakładowej Komisji Związkowej NSZZ "Solidarmość" Zakładów Azotowych "Puławy" S.A i NSZZ "Solidarność" Ziemi Puławskiej, posłowie na Sejm Reczpospolitej Polskiej, pani Małgorzata Sadurska i Włodzimierz Karpiński,przedstawiciele Urzędu Miasta Puławy oraz Organizacji Społecznych i Związkowych.


     Puławy, dn. 13.12.2009 r.




               Copyright statement goes here. All rights reserved