...Agencja Informacyjno Reklamowa...

Odsłonięcie pomnika ks. Jerzego Popiełuszki

      W dniu 8 listopada 2009 r. w Puławach odbyły się uroczystości odsłonięcia pomnika ks. Jerzego Popiełuszki. Honorowy patronat nad uroczystościami objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Lech Kaczyński. W uroczystościach odsłonięcia pomnika oraz Mszy Świętej udział wzięli - poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Małgorzata Sadurska, władze Miasta Puławy z Prezydentem Januszem Groblem na czele, Zarząd Powiatu Puławy ze starostą puławskim Sławomirem Kamińskim, władze Gminy Puławy z wójtem Marianem Pawłowskim, przedstawiciele organizacji politycznych i społecznych, zakładów pracy i szkół. Pomnik powstał z inicjatywy NSZZ "Solidarność" i stowarzyszenia "Solidarni Ziemi Puławskiej", któremu przewodniczył Wojciech Pochwatka. Ogromne zasługi w organizowaniu i powstaniu pomnika ku czci ks. Jerzego zawdzięczamy również proboszczowi parafii pw. "Miłosierdzia Bożego" ks. Januszowi Gzik. Pomnik został ufundowany ze środków Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Zarządu Regionu Środkowowschodniego, organizacji związkowych, zakładów pracy, samorządów, a także osób prywatnych. Pomnik został posadowiony na skwerze "Solidarności" obok kościoła pw. "Miłosierdzia Bożego". Mszę Św. koncelebrował abp lubelski Józef Życiński. Uroczystość odsłonięcia pomnika została uświetniona występem orkiestry Garnizonowej Sił Powietrznych z Dęblina. Projekt pomnika wykonał artysta krakowski - Michał Bartkiewicz.

     Puławy, 8 listopad 2009 r.
               Copyright statement goes here. All rights reserved